Dịch vụ chính

Dịch vụ thiết kế

Chúng tôi duy trì các dịch vụ được thiết kế cạnh tranh và bảo mật thông tin mạnh mẽ dựa trên các chuyên gia toàn cầu của chúng tôi

Toàn cầu

Sử dụng giải pháp Frame Work riêng của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ nền tảng sống phù hợp với bản địa ở Đông Nam Á.

Tầm nhìn

Nhà thiết kế toàn cầu

  • SNSTech Co., Ltd là nhà thiết kế toàn cầu của bộ phận Samsung Electronics Foundry, đang cùng nhau phát triển các dự án khác nhau.​

Nguồn nhân lực kỹ thuật mạnh mẽ

  • Các bí quyết phát triển và hệ thống đào tạo nội bộ khác nhau đang được bảo đảm và nuôi dưỡng bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực.
  • Nhiều sản phẩm có thể được phát triển, cung cấp nhân lực kỹ thuật chuyên nghiệp qua Đông Nam Á ngoài Hàn Quốc.

Bảo mật hoàn hảo

  • Không gian làm việc giao tiếp với khách hàng được tách biệt hoàn toàn với tất cả (mạng / văn phòng), được giữ niêm phong và kiểm soát suốt 24h thông qua camera quan sát và nhân viên an ninh.

SNSTechnology Co., Ltd

  • SNSTechnology Co., Ltd là công ty phát triển và hướng đến khả năng cạnh tranh công nghệ toàn cầu có thể trở thành động lực tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh của khách hàng cùng với các công ty và các đối tác khác nhau.
  • Khả năng cạnh tranh về giá và năng lực kỹ thuật thiết kế bán dẫn linh hoạt trong tình hình thị trường công nghiệp đa dạng như 5G và IOT được tạo ra là những lựa chọn không thể tránh khỏi.
  • Công ty SNS Technology của chúng tôi là một nhóm các chuyên gia luôn theo đuổi công nghệ tốt nhất và các chuyên gia tốt nhất.

Hình ảnh giới thiệu công ty

SNSTechnology Co., Ltd. là một công ty đối tác sáng tạo trong tương lai mới vươn ra thế giới vượt ra ngoài Hàn Quốc, khả năng nắm rõ sâu sắc về xã hội tương lai.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các công nghệ và dịch vụ đổi mới sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của các cá nhân, gia đình và cộng đồng và đóng góp cho một tương lai bền vững.

Đối tác cùng phát triển

latest news

Xem toàn bộ tin tức